Editorial – Revista 2020

Com a associació de joves, Xítxeros amb Empenta tenim la prioritat d’actuar com a canal entre les institucions i la ciutadania per a la democratització de la nostra ciutat. Tot i ser una associació apartidista, la qual cosa no significa apolítica, ens volem consolidar com una plataforma amb sentit crític, amb el potencial de servir d’altaveu als joves manacorins. En els fulls que teniu a les mans hem intentat donar veu a les lluites que considerem justes i que giren en torn a temes tant generals com la cultura, l’urbanisme, la salut i el medi ambient. El nostre objectiu és  adaptar-nos a les noves demandes del segle XXI, les quals impliquen canvis en les formes de governança, incentivant a actors no institucionals a assumir més responsabilitat en les preses de decisions de Manacor. Necessitem un poble valent, informat i combatiu. Ens necessitem a totes, reivindicant tot allò que és nostre, i donant a conèixer el que no ens agrada. Com ja hem repetit moltes vegades, el jovent, amb esperit crític i un espai per créixer és el futur del poble. Després d’onze anys d’associació i un relleu generacional, els membres de Xítxeros cada cop creixem més. Per aquest motiu, tenim més ganes que mai d’aixecar la veu i ampliar els nostres objectius, en definitiva, fer un pas endavant.

Pel que fa a  la perspectiva urbanística, creiem que l’objectiu primordial ha de ser posar la població local al centre de totes les decisions. Manacor per primer cop a la història ha aprovat un pla general, però la transcendència de la norma rau a la contradicció de la seva aprovació. La nostra aposta per Manacor és entendre l’urbanisme des d’un punt de vista radicalment democràtic. Una de les propostes rellevants és evidenciar la necessitat de crear espais propis pel desenvolupament social, cultural i esportiu de la ciutat. Aquesta iniciativa es podria concretar en la creació d’un casal de joves autogestionat on s’hi puguin dur a terme activitats lúdiques per l’enriquiment cultural i l’increment d’oportunitats artístiques. D’altra banda, ens oposam fermament a l’extensa quantitat de cases d’aposta que existeixen a la ciutat, moltes d’elles situades als voltants dels centres educatius.

En el sector cultural, hem proposat recollir un conjunt de projectes que actualment es troben en vigor. Manacor és la llar d’una immensitat d’artistes que mereixen ser reconeguts per la seva feina. Per aquest motiu, en la revista hi trobareu un llistat de manacorins i manacorines, dins les limitacions que ens permet el format de la revista, on es presentaran els diversos projectes artístics. D’aquesta manera, l’objectiu primordial és consolidar un espai per donar veu a les artistes manacorines i intentar animar a artistes emergents a donar-se a conèixer.

Al mateix temps, hem realitzat una entrevista amb diversos membres de l’associació Estel de Llevant, amb la qual pretenem crear consciència de la importància de la salut mental i  la necessitat d’una lluita per canviar l’estigma vers les malalties mentals. Alhora, pretenem mantenir el contacte amb altres plataformes ciutadanes amb l’objectiu d’ampliar el teixit associatiu per enfortir la base local manacorina mitjançant la participació ciutadana. 

Per acabar, volem reincidir en el fet que l’associació és tant nostre com vostre, per això fem una crida a totes les joves de manacor que voleu aixecar la veu. Volem que Xítxeros sigui un espai per la difusió de coneixement i cultura, fer de la ciutadania el motor per assolir un horitzó desitjable per tots, en defensa del medi ambient, de la cultura com a espai d’integració social i del feminisme com a moviment fonamental per la igualtat democràtica. Escrivim sobre tot allò que ens molesta, sobre totes les coses que ens fan allunyar-nos del poble que ens ha vist créixer. Escrivim però ho volem cridar. Cridar ben fort que no toleram les injustícies, que no podem aceptar que les famílies que es pensen governar donin aire a l’extrema dreta i que no volem una joventut corrosa per un monopoli capitalista. 

Xítxeros amb Empenta 2020 

Xítxeros amb Empenta