Consideram que tot el coneixement après durant l’etapa estudiantil —que no és breu— ha de tenir una cabuda dins el món real.  Després de mesos de recerca i esforç per a dur a terme un treball (per exemple, el Treball de Fi de Grau o el Treball de Fi de Màster), ens agradaria proposar que aquesta recerca no quedi només dins l’àmbit acadèmic amb una nota numèrica i coneixement perdut. Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquesta iniciativa és  donar veu als joves per a que es puguin donar a conèixer i , alhora, que el públic pugui formar opinió propis envers els temes que es tractaran i apropar-se a altres disciplines. Al mateix temps, sabem de primera mà quant difícil és escollir tan prest el que volem estudiar o el que ens volem dedicar, sobretot en un context on les disciplines tendeixen cada vegada més a especialitzar-se en àmbits concrets. D’aquesta manera, posar idees en comú, explicar en què consisteixen els diversos estudis i feines que es presenten en els primers anys de joventut pot servir per a establir una base des de la que partir, un repte molt més complicat del que sembla.

Proposam un model de conferències, debats i taules rodones on s’hi presentarà tota la feina feta durant aquesta etapa i que farà referència a temes diversos de caire cultural, social i divulgació científica. Es pretén que la iniciativa comenci a funcionar a partir de gener de 2020, amb tres conferències seguides d’una taula rodona on s’accepten comentaris, preguntes i suggeriments, i  s’allargi tot el que el jovent ho faci possible. D’aquí poc rebreu molta més informació!

 

Xítxeros amb Empenta