Manifest Correbars 2019

Bon vespre a totes! Gràcies per haver participat al #CORREBARS 2019, i esperam que hagueu passat tant de gust com noltros. Ha estat molta feina però també mos ha enriquit molt, i creim que és molt necessari seguir organitzant actes com aquest, no només per fer bauxa, sinó per reunir-nos i compartir totes juntes un espai de reivindicació i reflexió. Quan vam decidir organitzar un Manapoli, ho vam fer amb la intenció de fer una reivindicació sobre com es reparteix el poder, el territori i la veu en el nostre poble. Tot el procés ens ha donat l’oportunitat d’aprofundir en recerques i en debats sobre casa nostra que, sens dubte ens han fet més conscients d’on som i d’on volem anar. Identifiquem una necessitat de trencar amb la lògica feixista que instrumentalitza les autonomies i que, a casa nostra, ens condemna a perpetuar un model econòmic únicament enfocat a satisfer un turisme que ja no és de qualitat, si mai ho ha estat. Ens condemna a perdre recursos com l’aigua, com metres i quilòmetres de costa o com la biodiversitat; a perdre patrimoni, espais propis i identitat. Ens condemna a deixar córrer les oportunitats de ser tot el que podem ser, molt més enllà d’una destinació de vacances, un indret idíl·lic que de cada cop ho és menys. Volem, per a la nostra comunitat, per a la nostra illa i per Manacor un model econòmic plural, feminista i integrador. És vital diversificar la nostra economia i potenciar àrees més enllà del sector turístic. La crisi energètica ens està mostrant com d’insostenible és la manera que hem tengut fins ara de gestionar els nostres recursos. Posant un focus únic en el turisme, no només hem creat un model econòmic que en depèn, sinó que hem perdut la mirada cap endins. Hem relegat la nostra cultura i l’estima a la nostra terra a un segon pla i hem oblidat com d’important és l’autoestima identitària per a la cohesió i el desenvolupament social. Contribuint a un turisme invasiu, en els darrers 60 anys hem perdut 135 km de tren i hem guanyat 1 milió de cotxes circulant per les nostres carreteres, contaminant la biosfera i col·lapsant les nostres infraestructures. En aquest fet i en molts altres és evident per tots la mala gestió en termes de mobilitat a la nostra illa, i si ens fixam en Manacor, ens trobam amb un municipi mancat d’un transport públic eficaç al marge de l’estacionalitat i amb una ciutat feta pels cotxes, que no convida a anar a peu. Manacor necessita ser repensat des de polítiques de mobilitat activa i sostenible, que responguin a les necessitats dels que hi vivim. Trobam a faltar al nostre poble carrils i carrers habilitats per anar en bicicleta i un centre peatonalitzat. Tan necessari com això és que els carrers deixin d’estar a les fosques i que totes poguem caminar sense por. Volem per això un urbanisme amb perspectiva de gènere a Manacor, que ens permeti una deconstrucció i una revisió dels espais domèstics i comuns. L’urbanisme no és neutre. Manacor és una ciutat remodelada, replantejada i reconstruïda en base a la necessitat de satisfer les demandes del boom turístic i, per tant, és producte i residu d’un boom immobiliari que va degradar el patrimoni arquitectònic del poble i li va canviar la fesomia. Amb l’expropiació de les zones verdes hem vist com continua vigent l’especulació urbanística que va ser còmplice de la urbanització sense mesura. Pensam que és vital prendre consciència d’aquest fet i del que suposa pel nostre municipi, a nivell ambiental i patrimonial. No podem deixar Manacor en mans dels interessos privats dels més poderosos, no pot ser que tenguin més força les veus d’uns quants que les de totes. Per això, hem de treballar conjuntament i empoderar-nos a través de la reivindicació de la nostra riquesa patrimonial, material i immaterial. Aquesta és la única manera de poder-la defensar. Hem de nutrir el teixit social i donar força a totes les iniciatives culturals que s’estan generant a casa nostra i que necessiten visibilitat i un espai per créixer. Per això som aquí, per reivindicar un jovent de Manacor amb esperit crític, implicat i actiu. Som aquí per donar empenta!
Xítxeros amb Empenta